รหัสผู้ใช้ :    SSO ตามด้วยตัวเลข 6 หลัก    
  หมายเลขบัตรประชาชน :    ตัวเลข 13 หลัก